Fotowoltaika w Olsztynie

Olsztyn jako stolica Warmii i Mazur, najczystszego i najpiękniejszego regionu Polski, winien podejmować wszelkie niezbędne działania, aby ten status utrzymać. Z tego powodu w mieście i okolicach  coraz prężniej realizowane są programy związane z ochroną środowiska, w tym między innymi mające na celu korzystanie z naturalnych źródeł energii.

Ekologiczne inwestycje

Nowe inwestycje często już na poziomie planów uwzględniają nowe technologie mające zminimalizować negatywny wpływ ich oddziaływania na środowisko naturalne. Jedno z takich rozwiązań planuje się wprowadzić na Dworcu Zachodnim w Olsztynie. Co prawda jego renowacja bardzo się opóźnia, a rozpoczęcie robót początkowo planowano na 2011 rok, ale rozpoczęcie inwestycji zbliża się coraz większymi krokami. Jedną z kluczowych zmian ma być umieszczenie na dachu budynku ogniw fotowoltaicznych, służących do generowania energii z ogrzewających je promieni słonecznych. Tego rodzaju panele solarne spowodują zmniejszenie kosztów utrzymania samego budynku, ze względu na obniżenie kosztów pozyskiwania energii, ale także będą doskonałym przykładem wymiernych kosztów, jakie płyną z dbania o środowisko. Zarówno w wymiarze finansowych jak i ekologicznym.

Jednak perspektywa powstania zasilania słonecznego jednego budynku przyćmiewana jest przez projekt o dużo większym zasięgu, a mianowicie pierwszą elektrownię fotowoltaiczną w regionie, która ma być oddana do użytku już pod koniec 2014 roku.

Nowoczesna ferma słoneczna

Ferma słoneczna powstanie w Gryźlinach, w gminie Stawiguda, w powiecie olsztyńskim, w miejscu pierwotnie planowanej elektrowni wiatrowej, która wywoływała falę sprzeciwów wśród mieszkańców. Przetarg na realizację inwestycji wygrała spółka olsztyńskiego starostwa powiatowego. Łączny koszt budowy szacuje się na ponad 8 milionów złotych, jednak udało się uzyskać dofinansowanie z europejskiego budżetu, które wyniesie 42 % wszystkich wydatków kwalifikowanych. Elektrownia w Gryźlinach będzie osiągała moc 1 MW. Łączna powierzchnia paneli słonecznych zajmie około 6 tysięcy m2, co pozwoli uzyskać rocznie minimum 900 MWh energii elektrycznej. Elektrownia powstanie na terenie lotniska, na obszarze o powierzchni 2 ha. Ustalone zostały już także kwestie zakupu tej energii przez firmę Energa Operator S.A., która zakupi prąd przesyłany z elektrowni fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Według obliczeń cała inwestycja powinna się zwrócić w przeciągu 5 lat.

Tego typu rozwiązanie jest doskonałym konsensusem między sprzeciwami ze strony społeczeństwa, spowodowanymi uciążliwościami związanymi z działaniami ferm wiatrowych, a wytycznymi z zakresu ochrony środowiska.